Seminar Mesta stradanja - Prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj 22 - 24. februar 2017.

23. 02. 2017

u Galeriji Jevrejske opštine Beograd, Kralja Petra 71, Beograd

Program

Prvi dan

15.00 - 15.30 Registracija učesnika
15.30 - 15.45 Pozdravni govor: Ruben Fuks, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije i koordinator projekta
15.45 - 16.00 Bruno Boyer, Mémorial de la Shoah

Konteksti

16.00 - 16.45 Milovan Pisarri (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu)
17.00 - 17.45 Panelisti: Nataša Mataušić (Hrvatski istorijski muzej),
Sofija Grandakovska (Saul Kagan doktorski stipendista za napredne studije Holokausta, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd),
Nikola Radić Lucati (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu) Moderator: Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije)

17.30 - 17.45 Pauza za kafu
17.45 - 19.00 Prikazivanje filma o streljanju u Leskovcu 11. decembra 1941. i razgovor sa autorom filma Draganom Marinkovićem

20.30 Večera u restoranu za učesnike seminara

 

Drugi dan

Slučaj Srbije

9.30 - 10.15 Sanela Schmid (Humbolt Univerzitet, Berlin)
10.15-11.00 Panelisti: Milan Koljanin, (Institut za savremenu istoriju) Zoran Pavlović (Član odbora za manjine grada Kragujevca) Sanja Petrović Todosijević (Institut za noviju istoriju Srbije)
Moderator: Nikola Radić Lucati (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu)

11.00-11.15 Pauza za kafu

Mesta stradanja u Nezavisnoj državi Hrvatskoj

11.15 - 12.00 Dragan Cvetković (Muzej žrtava genocida)
12.00 - 12.45 Panelisti: Jovan Ćulibrk (Komisija za Staro sajmište) Renato Stanković (Univerzitet u Rijeci)
Milovan Pisarri (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu) Moderator: Nataša Mataušić (Hrvatski istorijski muzej)

12.45 - 14.00 Ručak

Prezervacija

14.00 - 14.45 Nenad Lajbenšperger (Republički zavod za zaštitu spomenika) 14.45 - 15.30 Panelisti: Aleksandra Fulgosi (Ministarstvo kulture Republike Srbije)
Predstavnici lokalnih opština
David Montijas (Jevrejska opština Pančevo) Moderator: Vjeran Pavlaković (Univerzitet u Rijeci)

15.30 - 15.45 Pauza za kafu

Kultura sećanja i edukacija
15.45 - 16.30 Vjeran Pavlaković (Univerzitet u Rijeci)
16.30 - 17.15 Panelisti: Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije) James May (menadžer projekta "Portreti i sećanja")
Biljana Stojanović (Ministarstvo prosvete) Milan Bogdanović (Heinrich Böll Foundacija)
Moderator: Sanela Schmid (Humbolt Univerzitet, Berlin)

17.15 - 18.30 Projekcija dokumentarnog filma o masovnom streljanju u Jabuci

20.30 - Večera u restoranu za učesnike seminara

Treći dan

Studijska poseta

9.00 - 14.00 Poseta koncentracionom logoru Topovske šupe, stratištu u Jabuci, koncentracionom logoru Svilara, zatvoru Gestapo-a,
sastanak sa predstavnicima Opštine Pančevo (lanč paketi)
14.30 - 15.30 Diskusija i završna reč ogranizatora